Szerzőknek

Kézirat benyújtása

Köszönjük szépen, hogy megtisztel minket elküldött kéziratával. A feldolgozás érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

1. Mellékletek

  • teljes kézirat
  • szerző neve és címe
  • álnév (ha használ)
  • telefonszám
  • e-mail cím (amennyiben rendelkezik)
  • képek (ha szeretné)
  • expozé

 

2. Expozé

Ideális esetben küldjön még egy egyoldalas expozét, egy rövid tartalmi összefoglalót a teljes kéziratról. Ez áttekintést ad a mű cselekményéről, bemutatja a főszereplőket és az alap konfliktust, illetve a fő fejezeteket. Ez a rövid írás sem párbeszédet, sem részleteket nem tartalmazhat.

 

3. Betűtípus, layout

A beküldéskor a betű és a végső formátum (layout) még nem fontos. A kéziratnak ebben az időpontban még nem kell hibátlannak lennie. Csak a pozitív bírálat, valamint a kiadói szerződés aláírását követően kerül szövege korrektorainkhoz, illetve lektorainkhoz átnézésre és optimalizálásra.

 

4. Beküldés

E-mailen keresztül:
Word-, vagy PDF dokumentumként a agendakiado@gmail.com címre
(A kézirat szövege egyetlen egy dokumentumban szerepeljen!)

Postai úton:
Egy adathordozón (CD, Pendrive) Word-, vagy PDF dokumentumként, vagy nyomtatott formában a következő címre kérjük postázni:
4002 Debrecen, Kuvik u. 21.

Előnyben részesítjük agendakiado@gmail.com e-mail címen keresztül beküldött kéziratokat. Abban az esetben, ha Ön nem tudná beküldeni e-mailen keresztül művét, CD-re másolva postai úton is benyújthatja azt.